Specialister på brottmål

Medarbetare


Misstänkt?


Om du är misstänkt för brott ska du kontakta oss.

Det är det viktigaste råd vi kan ge dig. Ju tidigare i processen desto bättre. Med en kompetent försvarsadvokat vid din sida kan du känna dig säkrare på att dina rättigheter blir respekterade. Vi deltar på alla förhör. Vi ger dig råd och förklarar vad som händer under processens gång. Vi försvarar dig på rättegången.

Du har rätt att begära en offentlig försvarare. Begär en advokat från Stahre Persson Advokatbyrå eller begär den specifika advokat från Stahre Persson Advokatbyrå du vill ska företräda dig som offentlig försvarare.

Såhär gör du för att begära en försvarsadvokat:

1. Meddela polis eller åklagare att du vill anlita en försvarsadvokat från Stahre Persson Advokatbyrå som din försvarare.

2. Om du önskar en specifik advokat säger du namnet på honom eller henne.

3. Tingsrätten utser den försvarsadvokat från Stahre Persson Advokatbyrå som du valt som din offentliga försvarare.

4. I de allra flesta fall betalar staten kostnaden för den offentliga försvararen.

Brottsoffer?


Kontakta oss om du har blivit utsatt för brott.

Med ett kompetent målsägandebiträde vid din sida blir processen tryggare. Vi stöttar dig och bevakar dina rättigheter redan från början, under polisförhör och rättegång samt ser till att dina intressen blir respekterade.

Begär en advokat från Stahre Persson Advokatbyrå eller begär den specifika advokat från Stahre Persson Advokatbyrå du vill ska företräda dig som målsägandebiträde.

  • Vi deltar på alla förhör
  • Vi ger råd och förklarar vad som händer under processens gång
  • Vi analyserar och upprättar skadeståndskrav
  • Vi deltar med dig på rättegången

Så här går det till:

Du har rätt att begära ett visst ombud eller ett ombud från en viss advokatbyrå som ditt målsägandebiträde.

1. Meddela polis eller åklagare att du vill anlita ett ombud från Stahre Persson Advokatbyrå som ditt målsägandebiträde.

2. Om du önskar en specifik person säger du namnet på honom eller henne.

3. Tingsrätten utser det ombud från Stahre Persson Advokatbyrå som du har valt till ditt målsägandebiträde.

4. Staten betalar kostnaden för målsägandebiträdet.

Kontakta ossStahre Persson Advokatbyrå AB

Parmmätargatan 7
112 24 Stockholm
Tel. 08-650 50 99
[email protected]

@Stahrepersson on Instagram

Org.nr: 559099-2706
Bankgiro (arvoden): 5192-6426
Bankgiro (klientmedel): 5205-3329
Godkänd för F-skatt


Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd

Konsumenttvistnämnden prövar arvodestvister och andra ekonomiska krav,
både inhemska och gränsöverskridande, som en konsument riktar mot en advokat eller en advokatbyrå.

För vidare information se www.advokatsamfundet.se.